Quick view-camera voor snellere analyse rioolstelsel

Buro Schrab introduceert nieuwe aanpak rioolinspectie

Een rioolinspectie is vaak een project op zich. Terwijl je soms alleen snel een goede indruk wilt krijgen van de staat van het riool. Dat hoeft geen kostbaar en tijdrovend traject meer te zijn. Met behulp van een speciale HD-zoomcamera kan Buro Schrab een snelle analyse doen van het rioleringsstelsel bij een gemeente of bedrijf.

Deze quick view-camera is geschikt voor het snel en veilig inspecteren van rioleringen, duikers en leidingen met een bereik tot tientallen meters.

Moderne en betrouwbare oplossing

‘Je trekt een inspectieput open, laat de camera erin zakken en even later heb je een scherp beeld van de rioolstreng in kwestie’, legt Erwin Schreve van Buro Schrab uit. ‘We kwalificeren de aantasting, waterstand, afzetting en belemmeringen. Onze bevindingen onderbouwen we in een rapport met foto’s en videomateriaal. Op die manier kunnen we veel sneller een eerste indruk krijgen van de conditie van de riolering en eventuele problemen in beeld brengen. Daarnaast is deze techniek goed te gebruiken als voorschouw bij een reinigings- en inspectieronde. Vanuit gemeenten is veel vraag naar deze moderne en betrouwbare oplossing, die ook enorm kan bijdragen aan het risicogestuurd beheer van riolering.’

rioolinspectie rioolinspectie quick view

Snel zicht op blinde vlekken

Deze bewezen - uit Amerika overgewaaide - techniek maakt een einde aan de tijd dat voor elke rioolinspectie een camera door een gereinigd stelstel moest rijden. ‘Dat is natuurlijk ook lang niet altijd nodig’, zegt Schreve, gespecialiseerd in advies over rioolbeheer. ‘Heel vaak wil je alleen een snelle blik werpen in het stelsel, bijvoorbeeld bij een verzakking in de weg. Dat kan dankzij deze camera, waarmee je snel zicht krijgt op die blinde vlekken tussen de inspectiepunten en daarna alsnog eventuele vervolgacties kunt plannen. Dat scheelt veel tijd, geld en overlast ten opzichte van de traditionele manier om een rioolstelsel te inspecteren.’

Risicogestuurd beheer beter vormgeven

Schreve beschrijft deze nieuwe aanpak voor rioolinspecties als ‘het ouderwetse spiegelen op een gedigitaliseerde manier.’ Een aanpak bovendien die van grote waarde kan zijn voor het risicogestuurd beheer van riolering. ‘Met deze camera kunnen we snel een indruk krijgen van de stelsels die anders wellicht nog niet toe zijn aan een inspectie. Op die manier helpt dit instrument dus ook risicogestuurd beheer beter vorm te geven, omdat je sneller kunt bepalen in hoeverre vervolgacties noodzakelijk zijn. En dat draagt weer bij aan een beter, efficiënter en schoner rioolbeheer!’

Meer weten over wat deze revolutionaire techniek kan betekenen voor uw rioolstelsel? Neem contact op voor een vrijblijvend gesprek. Buro Schrab is op projectbasis beschikbaar voor al uw aandachtspunten op het gebied van gemeentelijke riolering. Zo adviseren wij over onderhoudsvraagstukken, beoordelen we inspecties en stellen we maatregelplannen en beleidsplannen op.