HET BEGINT MET BEWUSTWORDING

Denkt u dat het beheren van uw rioleringsareaal beter kan, maar weet u niet waar te  beginnen? Buro Schrab brengt voor u de totale beheercyclus in beeld door middel van een quickscan. Aan de hand van deze scan geven wij advies voor verbetering, want wij staan voor beter rioolbeheer! Deze adviezen kunnen wij indien gewenst ook uitwerken, zodat uw areaal op een slimme manier beheerd wordt. Uiteraard nemen wij hierin uw wensen mee en zorgen dat dit past binnen het rioleringsbeleid. Het eindresultaat: een beter inzicht in uw beheercyclus en meer grip hierop.

bewustwording