METEN = WETEN

Een belangrijk onderdeel in de beheercyclus is het inspecteren van het rioleringsareaal. Inspecties leveren de juiste informatie op over de onderhoudsstaat  van het rioolsysteem. Het uitvoeren van inspecties kost echter tijd en geld, dus dit moet gericht worden uitgevoerd. Wanneer moet je een object nu voor het eerst investeren en wanneer moet je dit opnieuw doen? Buro Schrab  beschikt over de juiste kennis en maakt voor u een inspectieplan, zodat u weet in welk jaar u uw rioleringsobject moet inspecteren. Uiteraard houden wij hierbij rekening met uw wensen en financiële kaders.